Maj 02

Wady

Każda rzecz na świecie ma jakieś wady. Na przykład Lamborghini trudno się prowadzi w walonkach…